წესები და პირობები

ჩვენს შესახებ Geohosti.com. ჩვენ ვაფასებთ ჩვენს კლიენტებს და გვსურს, რომ მათ დადებითი გამოცდილება მოგვცეს. იმისათვის, რომ საუკეთესო სერვისი შემოგთავაზოთ, ყველა მომხმარებელს უნდა მიჰყვეს იგივე წესები და გაიდლაინები. ეს პოლიტიკა მიზნად ისახავს, რათა Geohosti.com სერვისი ხელმისაწვდომი იყოს ყველა ჩვენს მომხმარებელს, როგორც მუდმივად და ეფექტურად, რაც შეიძლება.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოს ეს პირობები ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

1) ზოგადი განმარტებები და პირობები

ყველა მომსახურება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ კანონიერი მიზნებისათვის. Geohosti.com- ის სერვისით შეგიძლიათ ისარგებლოს სტატისტიკა ადგილებში, ბიულეტენი დაფები, ვებ გვერდები, ელ-ფოსტა ან სხვა სერვისები, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ გამოგიგზავნოთ ან გამოაქვეყნოთ მასალები ("შინაარსი") და ეს შინაარსი ხელმისაწვდომი იყოს სხვებისთვის. თქვენ არ უნდა წარუდგინონ, გამოაქვეყნონ ან გამოაგზავნოთ ქსელში ნებისმიერი ცილისმწამებლური, არასწორი, შეურაცხმყოფელი, უხამსი, დამრღვევი ან მუქარის შემცველობა. გარდა ამისა, თქვენ არ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ, გამოაქვეყნონ ან გამოაქვეყნონ ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც არღვევს აშშ-ს ფედერალური, სახელმწიფო ან ადგილობრივი კანონმდებლობის დარღვევას. თქვენ მხოლოდ პასუხისმგებელი ხართ შინაარსით, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდება Geohosti.com- ზე. ქსელი. თქვენ არ იყენებთ სერვისს, რათა დაეხმარონ ნებისმიერ სხვა პირს ან ორგანიზაციას, რომელიც არღვევს რომელიმე ფედერალურ, სახელმწიფო ან ადგილობრივ კანონებს, განკარგულებებს ან წესებს.

Geohosti.com. არ არის ვალდებული შეამოწმოს ქსელი, რათა შეამოწმოს არსებული შინაარსი. თქვენ აქვე აღიარებთ, რომ თუ ჩვენ ვიცით, რომ შინაარსი განისაზღვრება, თავისი შეხედულებისამებრ, მიუღებელი, არასასურველი, შეურაცხმყოფელი, უხამსი, უხამსი, ზედმეტად ძალადობრივი ან სხვაგვარად მოტივირებული, Geohosti.com. უფლება აქვს, მაგრამ არა ვალდებულება, შეცვალოს, წაშალოს ან უარყოს ასეთი შინაარსის ხელმისაწვდომობა. Geohosti.com. შეუძლია გაამჟღავნოს ნებისმიერი შინაარსი ან ჩანაწერი, რომელიც დაკავშირებულია კლიენტის ანგარიშთან დაკავშირებით, რაც აუცილებელია ნებისმიერი კანონის, რეგულაციის, სამთავრობო თხოვნის ან სასამართლოს შეკვეთის დაკმაყოფილების მიზნით.

საიტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ნებისმიერი უკანონო საქმიანობის ან შინაარსის, რომელიც შეიძლება დაზიანდეს o Geohosti.com. სერვერები ან სხვა სერვერზე ინტერნეტში მკაცრად აკრძალულია. აკრძალულია ასეთი მასალის ბმულები. გარდა ამისა, ნებისმიერი საიტი გაყიდვის ან ხელშეწყობის ნაყარი ელ მომსახურება არ არის დაშვებული. ქვემოთ ჩამოთვლილია არასასიამოვნო შინაარსი ან ბმულები:

"პირატული პროგრამული უზრუნველყოფა (Warez) - ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც არის საავტორო უფლებებით დაცული და არ არის თავისუფლად ხელმისაწვდომი დისტრიბუციის გარეშე, i.e. roms, ROM emulators და MPEG Layer 3 ფაილი (MP3).

"საავტორო უფლების დარღვევა - ფიზიკური პირების ან კორპორაციების ან სხვა პირების მიერ საავტორო უფლებების დარღვევა გამოიწვევს სამოქალაქო და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას დამრღვევისათვის.

"Hacking / შეღავათი - შეიცავს საიტები, ბმულები, ან რესურსები გარჩევაში, ფრენა, ვირუსები, ანარქია, ან ნებისმიერი ტიპის საიტი, რომელიც ხელს უწყობს ან მონაწილეობს ინტერნეტში ან პროვაიდერებს.

2) ქსელის უსაფრთხოება

მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიყენოს Geohosti.com. ქსელის მცდელობა, რომ თავიდან იქნას აცილებული მომხმარებლის ავტორიზაციის ან უსაფრთხოების ნებისმიერი მასპინძელი, ქსელი, ან ანგარიში. ეს შედის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ მომხმარებლისთვის განკუთვნილი მონაცემების წვდომისათვის, სერვერზე ან ანგარიშზე კლიენტისთვის, რომელიც არ არის პირდაპირ უფლებამოსილი წვდომის, პაროლის გატეხვის, სხვა ქსელების უსაფრთხოებაზე, ანუ სისუსტის ძიებისას სხვა ორგანიზაციის უსაფრთხოების პოლიტიკა. მომხმარებელს არ შეეძლება ჩაერიოს ან უარყოს მომსახურების ნებისმიერი მომხმარებელი, მასპინძელი ან ქსელი. ეს მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, დატბორვის, გვერდის დაბომბვის, ან სხვა განზრახ მცდელობების გადატვირთვისა და ავარიის მასპინძელი ან ქსელი. Geohosti.com. სრულად ითანამშრომლებს სისტემური სისტემების ან ქსელის უსაფრთხოების სხვა დარღვევებთან დაკავშირებით, მათ შორის სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა, რომლებიც ეჭვმიტანილ დანაშაულთა გამოძიების გამოძიებას განიხილავენ. მომხმარებელი, რომელიც არღვევს სისტემას ან ქსელურ უსაფრთხოებას, შეუძლია გამოიწვიოს დანაშაული ან სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. .

3) CGI სკრიპტები

თითოეული Geohosti.com. ანგარიში სრულყოფილად აღჭურვილია საკუთარი წინასწარ კონფიგურირებული CGI- ბინით. მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერი CGI- სკრიპტები, რომლებიც გათვალისწინებულია მათი ანგარიშის ან დამატებით დამატებით დამატებას მოითხოვს. ნებისმიერი CGI- სკრიპტები, რომლებიც უარყოფითად იმოქმედა სერვერის მუშაობაზე ან ქსელის მთლიანობა შეიძლება წინასწარ გაფრთხილების გარეშე დაიხუროს. CGI- სკრიპტის გაზიარება დომენებთან, რომელსაც არ უძღვება Geohosti.com. არ არის ნებადართული.

4) სერვერის რესურსები

ნებისმიერი ანგარიში, რომელიც იყენებს სერვერული რესურსების მაღალი ოდენობით ან უსამართლო რაოდენობას (როგორიცაა, მაგრამ არა შეზღუდული CPU დრო, მეხსიერების გამოყენება და ქსელის რესურსები) მიეცემა საშუალება, რომ გააუმჯობესოს მათი მომსახურების დონე ან შემცირდეს რესურსი მისაღები ან სამართლიანი დონე. სამართლიანი / უსამართლო იქნება დაფუძნებული გეგმის ღირებულება სერვერის პროცენტთან შედარებით, ანგარიშზე.

5) კომერციული რეკლამა / მასობრივი ფოსტა / UCE / SPAM

თქვენ არ გამოიყენოთ Geohosti.com. ქსელი, Geohosti.com. აღჭურვილობა ან ნებისმიერი Geohosti.com. ელექტრონული ფოსტის მისამართი სპამის, ხანძრის, ფოსტის ბომბების, ან არსებითად ანალოგიური ელ.ფოსტის შეტყობინებების გადაცემასთან დაკავშირებით. თქვენი დომენი არ შეიძლება იქნეს მითითებული როგორც წარმოშობის, შუამავლის, ან პასუხის გაცემაზე, ნებისმიერ მისამართზე. ეს აკრძალვა ვრცელდება სხვა მომსახურებიდან გამოუცხადებელი მასობრივი ფოსტის გაგზავნისთვის, რომელიც არანაირად გულისხმობს Geohosti.com- ის გამოყენებას. ქსელი, Geohosti.com. აღჭურვილობა ან ნებისმიერი Geohosti.com. ელექტრონული მისამართი. შეტყობინება ითვლება არასასიამოვნო, თუ იგი გამოქვეყნდა საინფორმაციო ჯგუფის წესდების დარღვევით ან თუ იგი გადაეგზავნება მიმღებს, რომელსაც არ მიუმართავს ან მოწვეული აქვს შეტყობინება. ამ დებულების მიზნებიდან გამომდინარე, საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი მხოლოდ ელ-ფოსტის მისამართი არ ქმნის შეტყობინებას ან მოთხოვნის მიღებას. თუ თქვენ აღმოჩენილი აქვს გატეხილი, გაფრთხილების გარეშე, Geohosti.com. იტოვებს უფლებას გაუქმდეს თქვენი დომენი / შეწყვიტოს თქვენი ანგარიში. გარდა ამისა, Geohosti.com. შეიძლება დააწესოს 100 ჯარიმა თითოეული სპამის პოლიტიკის დარღვევისათვის. Geohosti.com. მხოლოდ იტოვებს უფლებას უარი თქვას ან გააუქმოს მომსახურება სპამისგან. და ბოლოს, Geohosti.com. იტოვებს უფლებას განსაზღვროს, თუ რა დარღვეულია ეს პოლიტიკა. როგორც ასეთი, ნებისმიერი დარღვევა გამოიწვევს მომსახურების გაუქმების გარეშე.

6) ტექნიკური მხარდაჭერა

Geohosti.com. უზრუნველყოფს 24/7/365 ტექნიკური მხარდაჭერას ყველა გადამყიდველსა და პირდაპირ კლიენტებს. თუმცა, ჩვენ არ ვუწევთ თქვენს კლიენტებს ან თქვენს გადამყიდველებს. Geohosti.com. არ უზრუნველყოფს ტექნიკურ მხარდაჭერას ან დახმარებას პროგრამირების, HTML კოდი, საბაჟო პროგრამირების და მე -3 პარტიის პროგრამული უზრუნველყოფა, თქვენს კომპიუტერში ან ჩვენს სერვერზე დამონტაჟებული ან წინასწარ დაინსტალირებული..

7) ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

მასალის ხელმისაწვდომი საშუალებით თქვენ შეძლებთ Geohosti.com- ის მომსახურებას, რომელიც ექვემდებარება დაცვას შეერთებულ შტატებში ან სხვა საავტორო კანონების დაცვით ან კანონით დაცულ სასაქონლო ნიშნებს, სავაჭრო საიდუმლოებას ან საკუთრების შესახებ. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პირდაპირ უფლება გაქვთ ასეთი უფლების მფლობელი, არ გამოიყენოთ Geohosti.com. მომსახურების ისეთი ფორმით, რომელიც არღვევს, არღვევს, განზავდეს ან არღვევს ასეთ უფლებებს, ნებისმიერ მასალასთან დაკავშირებით, რომელიც შეგიძლიათ მიიღოთ ან მიიღოთ Geohosti.com. თუ თქვენ იყენებთ დომენის სახელს Geohosti.com- თან დაკავშირებით. მომსახურების ან მსგავს მომსახურებას, თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ დომენური სახელი ნებისმიერი სასაქონლო ნიშნის, მომსახურების ნიშნის ან მესამე მხარის მსგავსი უფლებების დარღვევით..

8) დომენის სახელი

დომენის რეგისტრაციის / განახლების დომენები ჩვენ დარეგისტრირდეთ თქვენი სახელით. დომენის რეგისტრაციის / განახლებისთვის ფასდაკლება ან უფასო აქციები გაგრძელდება თქვენი მასპინძლობის პერიოდში. მას შემდეგ, რაც თქვენი ჰოსტინგის ანგარიშის გაუქმება ან ვადა გაუქმდება, თუ თქვენ შეცვლით დომენის რეგისტრატორები ან ჰოსტინგის პროვაიდერები, განსხვავება თქვენი დომენისთვის გადახდილი თანხისა და დომენის სრული ღირებულება სრული ფასით, რადგან თავდაპირველი რეგისტრაციის თარიღის შემდეგ სანამ გავათავისუფლებთ დომენს. .

სერვისის უარი Geohosti.com. იტოვებს უფლებას თავისი შეხედულებისამებრ უარი თქვას ან გააუქმოს მომსახურება. Geohosti.com- ის წესებისა და რეგულაციების დარღვევა გამოიწვევს გაფრთხილებას, შეჩერებას ან შესაძლო ანგარიშის შეწყვეტას. ანგარიშები შეიძლება შეწყდეს ნებისმიერი ან რაიმე მიზეზით ყველა წინასწარ გაფრთხილების გარეშე მომხმარებელს. პოლიტიკის დარღვევების გამო შეწყვეტილი ანგარიშები არ დაიბრუნებს..

9) მომხმარებელთა ბოროტად გამოყენება:

ჩვენ არ გვაქვს ნულოვანი ტოლერანტობა შეურაცხმყოფელი ენისა და / ან შეურაცხმყოფელი ქცევა ჩვენი კომპანიის მიმართ და / ან სერვისის ჩვენ მიერ და / ან ჩვენი თანამშრომლების მიმართ. ნებისმიერ მომხმარებელს მიაჩნია ჩვენი შეხედულებისამებრ ჩვენს კომპანიასთან შეურაცხმყოფელი და / ან მომსახურების მიწოდება და / ან ჩვენი თანამშრომლები მიიღებენ დაუყოვნებლივ შეუქცევად ანგარიშვალდებულებას შეწყვეტის გარეშე. გარდა ამისა, ჩვენი კომპანიის ან / და ჩვენი თანამშრომლების შესახებ ნებისმიერი საჯარო ფორუმზე უარყოფითი უკუკავშირის გამოქვეყნება ჩვენი "კავშირი" განყოფილების ბილეთის წარდგენამდე, თქვენს განსახილველად განიხილავს დაუყოვნებლივ ანგარიშვალდებულების შეწყვეტას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის თქვენი უფლება გამოაქვეყნოს კავშირი თქვენი საკითხების განხილვის გარეშე, უდავოა, რომ უსამართლო და არაპროფესიონალურია, რომელიც არ არის კლიენტის ტიპი ჩვენ გვსურს. ჩვენ მაქსიმალურად პატივს ვცემთ ჩვენს კლიენტებს და უფრო მეტია, ვიდრე ყველა ჩვენს კლიენტთან. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ყველა ჩვენი კლიენტი. მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თქვენ არ ხართ კმაყოფილი, ყველა, რასაც ჩვენ ვთხოვთ, განიხილოს თქვენი საკითხი ჩვენს "კავშირი" დეპარტამენტთან.თ

10) სარეზერვო

სარეზერვო არ შედის როგორც რომელიმე სერვისის ნაწილი. ეს არის მომხმარებლის პასუხისმგებლობა, რათა სარეზერვო და შეინახოთ მათ სხვაგან off სერვერზე. სერვერზე სარეზერვო არარსებობა არ არის გარანტირებული და ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მომხმარებელთა მონაცემების დაკარგვაზე. მომხმარებელთა ურჩია, რათა სარეზერვო ინფორმაციის შეგროვება ჩვენს სერვერებზე რეგულარულად. ჩვენი პანელი უზრუნველყოფს ინსტრუმენტებს, რომლებიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მონაცემთა სარეზერვო, მონაცემთა ჩამოტვირთვა, ჩამოტვირთვის სარეზერვო და ა.შ.

11)ფორსმაჟორული

თუ რომელიმე მხარე ხელს არ შეუშლის წინამდებარე შეთანხმების ნებისმიერი ნაწილის შესრულებას (გარდა ფულის გადახდისა) თავისი კონტროლის მიღმა მიზეზით, შრომითი დავები, სამოქალაქო აჟიოტაჟი, ომი, სამთავრობო რეგულაციები ან კონტროლი, მსხვერპლი, მასალების ან მომსახურების მიღება ) ან ღვთის ქმედებები, ასეთ მხარეს დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს შესრულების დროული ვადა და ასეთ მხარეთა შესრულების დრო განისაზღვრება ამ ვადის ხანგრძლივობის ხანგრძლივობით. მიუხედავად იმისა, რომ ეწინააღმდეგება ამ მომსახურების პირობებსა და პოლიტიკას, Geohosti.com. არანაირ ვალდებულებას არ ექვემდებარება მისი საქმიანობა, რომელიც შეფერხებულია ნებისმიერი ღონისძიებით ან გამოიწვიოს Geohosti.com- ის კონტროლის მიღმა. ომი, აჯანყება, ტერორისტული აქტის, ამბოხების, ბუნტის, გაფიცვის, დაზიანების ან ავარიის მექანიზმი, ან შესაბამისობა ნებისმიერი სამთავრობო ორგანოს თანმიმდევრობით, შეზღუდვის გარეშე, ხანძრის, აფეთქების, ქარიშხალი, წყალდიდობა,

12) კონფიდენციალობის განცხადება

ჩვენ მივწერეთ Geohosti.com. დააზღვიოთ, რომ თქვენს მიერ შეკვეთისას და საბილინგო მიზნებისთვის დამუშავებისას და სხვა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საკრედიტო ბარათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ყველა პერსონალური ინფორმაცია, კონფიდენციალურად დაიცავით და გამოყენებული იქნება მხოლოდ Geohosti.com, მისი წარმომადგენლები, დამოუკიდებელი კონტრაქტორები და თანამშრომლები , რომლის მიზნებისთვისაც იგი მიზნად ისახებოდა აბონენტის სასარგებლოდ და რომლის თანახმადაც ფედერალურ და მოქმედი სახელმწიფო კანონმდებლობით დაცული ყველა გარანტია. ჩვენ ვეთანხმებით, რომ არ გაგიზიაროთ ან გაავრცელოთ ასეთი ინფორმაცია ნებისმიერ ფიზიკურ, იურიდიულ პირზე ან მესამე მხარეს, აბონენტის თანხმობის გარეშე, გარდა კანონით, რეგლამენტით ან სამთავრობო ორგანოს მიერ. აბონენტის მიერ მოწოდებული ყველა ინფორმაცია სათანადოდ არის შენახული და დაცული ნებისმიერ დროს ავტორიზებული Geohosti.com. მხოლოდ თანამშრომლები.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ძალიან მაღალი სერვისი ხელმისაწვდომობა, მომსახურება არ არის განკუთვნილი მისიის კრიტიკული გამოყენებისათვის და არ უნდა იქნას გამოყენებული ასეთი მიზნებისათვის. ჩვენი მომსახურება უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ ბრალი-ტოლერანტული მიზნებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა მარცხი. თუ რომელიმე ვადები და პირობები ვერ მოხერხდება, ეს გამოიწვევს საფუძველს დაუყოვნებლივ დეაქტივაციისთვის. :

© 2017 AKDesigner. | All Rights Reserved