წესები და პირობები

ჩვენს შესახებ GEOHOSTI.COM. . ჩვენ ვაფასებთ ჩვენს კლიენტებს და გვსურს, რომ მათ დადებითი გამოცდილება მოგვცეს. იმისათვის, რომ საუკეთესო სერვისი შემოგთავაზოთ, ყველა მომხმარებელს უნდა მიჰყვეს იგივე წესები და გაიდლაინები. ეს პოლიტიკა მიზნად ისახავს, რათა GEOHOSTI.COM. სერვისი ხელმისაწვდომი იყოს ყველა ჩვენს მომხმარებელს, როგორც თანმიმდევრულად და ეფექტურად, რაც შეიძლება.


მიწოდებული კონტენტი

ყველა მომსახურება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ კანონიერი მიზნებისათვის. GEOHOSTI.COM. - ის სერვისით შეგიძლიათ ისარგებლოს სტატისტიკა ადგილებში, ბიულეტენი დაფები, ვებ გვერდები, ელ-ფოსტა ან სხვა სერვისები, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ გამოგიგზავნოთ ან გამოაქვეყნოთ მასალები ("შინაარსი") და გააკეთოთ ეს ინფორმაცია სხვებისთვის ხელმისაწვდომი. თქვენ არ უნდა წარუდგინონ, გამოაქვეყნონ ან გამოაგზავნოთ ქსელში ნებისმიერი ცილისმწამებლური, არასწორი, შეურაცხმყოფელი, უხამსი, დამრღვევი ან მუქარის შემცველობა. გარდა ამისა, თქვენ არ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ, გამოაქვეყნონ ან გამოაქვეყნონ ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც არღვევს აშშ-ს ფედერალური, სახელმწიფო ან ადგილობრივი კანონმდებლობის დარღვევას. თქვენ მხოლოდ პასუხისმგებელი ხართ შინაარსით, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდება GEOHOSTI.COM. - ზე. ქსელი. თქვენ არ იყენებთ სერვისს, რათა დაეხმარონ ნებისმიერ სხვა პირს ან ორგანიზაციას, რომელიც არღვევს რომელიმე ფედერალურ, სახელმწიფო ან ადგილობრივ კანონებს, განკარგულებებს ან წესებს.


GEOHOSTI.COM. . არ არის ვალდებული შეამოწმოს ქსელი, რათა შეამოწმოს არსებული შინაარსი. თქვენ აქვე აღიარებთ, რომ თუ ჩვენ ვიცით, რომ შინაარსი განისაზღვრება, თავისი შეხედულებისამებრ, მიუღებელი, არასასურველი, შეურაცხმყოფელი, უხამსი, უხამსი, ზედმეტად ძალადობრივი ან სხვაგვარად მოტივირებული, GEOHOSTI.COM. . უფლება აქვს, მაგრამ არა ვალდებულება, შეცვალოს, წაშალოს ან უარყოს ასეთი შინაარსის ხელმისაწვდომობა. GEOHOSTI.COM. . შეუძლია გაამჟღავნოს ნებისმიერი შინაარსი ან ჩანაწერი, რომელიც დაკავშირებულია კლიენტის ანგარიშთან დაკავშირებით, რაც აუცილებელია ნებისმიერი კანონის, რეგულაციის, სამთავრობო თხოვნის ან სასამართლოს შეკვეთის დაკმაყოფილების მიზნით.

საიტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ნებისმიერი უკანონო საქმიანობის ან შინაარსის, რომელიც შეიძლება დაზიანდეს o GEOHOSTI.COM. . სერვერები ან სხვა სერვერზე ინტერნეტში მკაცრად აკრძალულია. აკრძალულია ასეთი მასალის ბმულები. გარდა ამისა, ნებისმიერი საიტი გაყიდვის ან ხელშეწყობის ნაყარი ელ მომსახურება არ არის დაშვებული. ქვემოთ ჩამოთვლილია არასასიამოვნო შინაარსი ან ბმულები: :

  • "პირატული პროგრამული უზრუნველყოფა (Warez) - ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც არის საავტორო უფლებებით დაცული და არ არის თავისუფლად ხელმისაწვდომი დისტრიბუციის გარეშე, i.e. roms, ROM emulators და MPEG Layer 3 ფაილი (MP3).
  • "საავტორო უფლების დარღვევა - ფიზიკური პირების ან კორპორაციების ან სხვა პირების მიერ საავტორო უფლებების დარღვევა გამოიწვევს სამოქალაქო და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას დამრღვევისათვის..
  • "Hacking / შეღავათი - შეიცავს საიტები, ბმულები, ან რესურსები გარჩევაში, ფრენა, ვირუსები, ანარქია, ან ნებისმიერი ტიპის საიტი, რომელიც ხელს უწყობს ან მონაწილეობს ინტერნეტში ან პროვაიდერებს.
  • ქსელის უსაფრთხოება

  • მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიყენოს GEOHOSTI.COM. . ქსელის მცდელობა, რომ თავიდან იქნას აცილებული მომხმარებლის ავტორიზაციის ან უსაფრთხოების ნებისმიერი მასპინძელი, ქსელი, ან ანგარიში. ეს შედის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ მომხმარებლისთვის განკუთვნილი მონაცემების წვდომისათვის, სერვერზე ან ანგარიშზე კლიენტისთვის, რომელიც არ არის პირდაპირ უფლებამოსილი წვდომის, პაროლის გატეხვის, სხვა ქსელების უსაფრთხოებაზე, ანუ სისუსტის ძიებისას სხვა ორგანიზაციის უსაფრთხოების პოლიტიკა. მომხმარებელს არ შეეძლება ჩაერიოს ან უარყოს მომსახურების ნებისმიერი მომხმარებელი, მასპინძელი ან ქსელი. ეს მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, დატბორვის, გვერდის დაბომბვის, ან სხვა განზრახ მცდელობების გადატვირთვისა და ავარიის მასპინძელი ან ქსელი. GEOHOSTI.COM. . სრულად ითანამშრომლებს სისტემური სისტემების ან ქსელის უსაფრთხოების სხვა დარღვევებთან დაკავშირებით, მათ შორის სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა, რომლებიც ეჭვმიტანილ დანაშაულთა გამოძიების გამოძიებას განიხილავენ. მომხმარებელი, რომელიც არღვევს სისტემას ან ქსელურ უსაფრთხოებას, შეუძლია გამოიწვიოს დანაშაული ან სამოქალაქო პასუხისმგებლობა..
  • CGI სკრიპტები

  • თითოეული GEOHOSTI.COM. . ანგარიში სრულყოფილად აღჭურვილია საკუთარი წინასწარ კონფიგურირებული CGI- ბინით. მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერი CGI- სკრიპტები, რომლებიც გათვალისწინებულია მათი ანგარიშის ან დამატებით დამატებით დამატებას მოითხოვს. ნებისმიერი CGI- სკრიპტები, რომლებიც უარყოფითად იმოქმედა სერვერის მუშაობაზე ან ქსელის მთლიანობა შეიძლება წინასწარ გაფრთხილების გარეშე დაიხუროს. CGI- სკრიპტის გაზიარება დომენებთან, რომელსაც არ უძღვება GEOHOSTI.COM. . არ არის ნებადართული.
  • სერვერის რესურსები

  • ნებისმიერი ანგარიში, რომელიც იყენებს სერვერული რესურსების მაღალი ოდენობით ან უსამართლო რაოდენობას (როგორიცაა, მაგრამ არა შეზღუდული CPU დრო, მეხსიერების გამოყენება და ქსელის რესურსები) მიეცემა საშუალება, რომ გააუმჯობესოს მათი მომსახურების დონე ან შემცირდეს რესურსი მისაღები ან სამართლიანი დონე. სამართლიანი / უსამართლო იქნება დაფუძნებული გეგმის ღირებულება სერვერის პროცენტთან შედარებით, ანგარიშზე.

კომერციული რეკლამა / მასობრივი ფოსტა / UCE / SPAM :

თქვენ არ გამოიყენოთ GEOHOSTI.COM. . ქსელი, GEOHOSTI.COM. . აღჭურვილობა ან ნებისმიერი GEOHOSTI.COM. . ელექტრონული ფოსტის მისამართი სპამის, ხანძრის, ფოსტის ბომბების, ან არსებითად ანალოგიური ელ.ფოსტის შეტყობინებების გადაცემასთან დაკავშირებით. თქვენი დომენი არ შეიძლება იქნეს მითითებული როგორც წარმოშობის, შუამავლის, ან პასუხის გაცემაზე, ნებისმიერ მისამართზე. ეს აკრძალვა ვრცელდება სხვა მომსახურებიდან გამოუცხადებელი მასობრივი ფოსტის გაგზავნისთვის, რომელიც არანაირად გულისხმობს GEOHOSTI.COM. - ის გამოყენებას. ქსელი, GEOHOSTI.COM. . აღჭურვილობა ან ნებისმიერი GEOHOSTI.COM. . ელექტრონული მისამართი. შეტყობინება ითვლება არასასიამოვნო, თუ იგი გამოქვეყნდა საინფორმაციო ჯგუფის წესდების დარღვევით ან თუ იგი გადაეგზავნება მიმღებს, რომელსაც არ მიუმართავს ან მოწვეული აქვს შეტყობინება. ამ დებულების მიზნებიდან გამომდინარე, საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი მხოლოდ ელ-ფოსტის მისამართი არ ქმნის შეტყობინებას ან მოთხოვნის მიღებას. თუ თქვენ აღმოჩენილი აქვს გატეხილი, გაფრთხილების გარეშე, GEOHOSTI.COM. . იტოვებს უფლებას გაუქმდეს თქვენი დომენი / შეწყვიტოს თქვენი ანგარიში. გარდა ამისა, GEOHOSTI.COM. . შეიძლება დააწესოს 100 ჯარიმა თითოეული სპამის პოლიტიკის დარღვევისათვის. GEOHOSTI.COM. . მხოლოდ იტოვებს უფლებას უარი თქვას ან გააუქმოს მომსახურება სპამისგან. და ბოლოს, GEOHOSTI.COM. . იტოვებს უფლებას განსაზღვროს, თუ რა დარღვეულია ეს პოლიტიკა. როგორც ასეთი, ნებისმიერი დარღვევა გამოიწვევს მომსახურების გაუქმების გარეშე..


ტექნიკური მხარდაჭერა

Pellentesque vulputate bibendum lorem. Nunc lobortis. Vestibulum aliquam fringilla mauris. Vivamus dolor est, eleifend id, varius id, suscipit at, felis. Nulla mattis cursus neque. Nam lobortis mi vitae sem vehicula accumsan.